Aanvraag

Toelichting
aanvraag subsidie


Om uw aanvraag in behandeling te nemen en te boordelen dient u het aanvraag formulier volledig in te vullen. Indien er vragen zijn die niet van toepassing zijn op uw aanvraag vult u  N.V.T. in.

Subsidie aanvraag


De stichting Groene Kruis Heerlen-Hoensbroek verleent subsidie aan projecten die het welzijn van mensen in Heerlen en Parkstad stimuleren, 


Bij het beoordelen van een subsidieaanvraag controleren  wij eerst of de aanvraag voldoet aan gestelde eisen:


  • Past de aanvraag binnen de doelstellingen van het Groene Kruis?

  • Zijn er meerdere participanten of sponsoren? Dragen deze organisaties ook bij in de kosten van de activiteit? Zo nee, waarom niet?

  • Is de subsidie bestemd voor een project in de  Gemeente Heerlen?

  • Is de subsidie bestemd voor een project in een andere Parkstad Gemeente, zo ja dan kan maximaal 1/3 van het aangevraagde bedrag verkregen worden

  • Is uw aanvraag vergezeld van een begroting?

  • Na beëindiging van uw project verwachten wij een financiële  verantwoording


Nadat u een aanvraag heeft ingediend, stuurt  u de begroting van uw project separaat naar ons e-mailadres.Uw aanvraag wordt zo spoedig mogelijk behandeld. Reken op een behandeltijd van minimaal 6 weken en in een vakantieperiode een behandeltijd van 8 weken.

 
 
 
 
 
Ja
Nee
 
 
 
 
Ja
Nee
 
 
 
 
Ja
Nee